Gallery

เอนกายพักกับ RESMO

10 ก.ค. 2557

Ko Chien-Hui ได้สร้างสรรค์ RESMO ที่นอนที่สามารถพับขึ้นรูปสำหรับการพักผ่อนนอนหลับในระยะสั้น โดยมีแผงปิดบังบริเวณส่วนศีรษะและลำตัวเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทั้งยังสามารถปรับเป็นพื้นนอนราบได้เหมือนเสื่อ หรือจะพับเป็นที่นั่งแบบ Day Bed เอนกายพักผ่อนได้ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานสามารถพับให้แบนราบ ขนย้ายสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการเก็บ / เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์