Idea

อพวช. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

27 ก.พ. 2560

อพวช. เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Naturalist พบนักธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2560 หวังสร้างแรงบันดาลใจด้านธรรมชาติวิทยาสู่สังคม


นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนไทยให้ก้าวสู่สังคมวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำกระบวนการคิดและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากความรู้เหล่านี้ยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาความรู้และพัฒนาคนสู่สังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็น 1 ในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ที่ตั้งอยู่ ณ คลองห้า ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” หลังจากดำเนินจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีนี้เราได้จัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น จากนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพในหลายสาขาที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมชาติวิทยาด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ซึ่งกิจกรรมในปี 2560 นี้ ทางพิพิธภัณธ์ธรรมชาติเราได้จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) “Inspiring Job: Being a Naturalist: เส้นทางในสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา” โดยมีนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพมาอธิบายวิธีการทำงาน และแนะนำการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพนักธรรมชาติวิทยา จัดแสดงในทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า และวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนมี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. และพ.ย. ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ
2) “Miracle of Nature: มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันน่าทึ่งจากนักธรรมชาติวิทยามืออาชีพ จัดแสดงในทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการมาเข้าร่วมกิจกรรม “Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา” เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาต่อไป” นางกรรณิการ์ฯ กล่าวในที่สุดแเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่.0-2577-9999 ต่อ 1508 , 1514 Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

Advertising

ข่าวล่าสุด