Design

เส้นใยดาหลา โจทย์ใหม่มาแรง

22 ก.พ. 2560

“เส้นใยดาหลา” เส้นใยจากพืชชนิดใหม่ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบผสมเส้นใยฝ้ายสำหรับผลิตสิ่งทอ ขานรับกระแสเส้นใยธรรมชาติบูม ช่องทางใหม่เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรภาคใต้


จากแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาการตัดและเผาต้นดาหลา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นภาคใต้ จึงเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนาการสกัดเส้นใยจากดาหลาโดย “ดาริกา ดาวจันอัด” เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส


จากเมนูเครื่องเคียงสู่สิ่งทอ


“เริ่มต้นจากการนำส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งทั้งหมด ทั้งลำต้น ก้านดอก ใบ มาทดลองสกัดเป็นเส้นใย จากนั้นติดต่อไปยังนายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ ผู้บริหารโรงงานทอผ้าของบริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อป้อนตลาดต่างประเทศ จึงให้การสนับสนุนเต็มที่ หลังส่งตัวอย่างไปให้โรงงานทดลองทอผ้าออกมา ปรากฏว่า ต้องปรับปรุงคุณภาพเรื่องความนุ่ม” ดาริกา กล่าว


ทั้งนักวิจัยและโรงงานทอผ้าร่วมกันปรับปรุงคุณภาพเส้นใยโดยใช้เวลานานถึง4-5ปี โดยเลือกใช้ส่วนของลำต้นซึ่งให้เส้นใยที่มีน้ำหนัก ถ้าใช้ลำต้น10 กิโลกรัมจะให้เส้นใยแห้ง 1กิโลกรัม แต่ถ้าใช้ใบ10 กิโลกรัมจะให้เส้นใยแห้ง 0.5กิโลกรัม จากนั้นเริ่มอบรมความรู้ให้กับเกษตรกร เพราะ 3 จังหวัดชายแดนใต้จะมีงบประมาณจากกรมวิชาการเกษตรที่สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้


“แต่ด้วยด้วยความที่เกษตรกรเคยชินกับการรับประทานดอกดาหลาในรูปแบบของเครื่องเคียงคู่กับข้าวยำ จึงนึกไม่ออกว่าจะนำไปทอผ้าได้อย่างไร เพราะลำต้นแข็งมาก จึงต้องใช้เวลาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการปลูกดาหลาลงทุนต่ำ ดูแลง่าย โตเร็ว สามารถปลูกแซมเข้าไปในสวนผลไม้และยางพารา”


เส้นใยดาหลาเป็นเส้นใยที่มีอนาคตทางธุรกิจ เพราะปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น สังเกตได้จากแบรนด์สินค้าแฟชั่นชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นพิเศษที่ใช้ใยจากธรรมชาติออกมาเป็นจุดขายเพิ่มขึ้น อาทิ หลุยส์วิตตอง เฟนดิ  ดาริกา กล่าวว่า จากแนวโน้มดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรภาคใต้ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกและผลิตเส้นใยดาหลาป้อนอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป ที่สำคัญถือเป็นเส้นใยชนิดใหม่ที่ผลิตจากดาหลาครั้งแรกในโลก ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ ขึ้นอยู่กับการทำเส้นใยให้ตรงกับความต้องการของการผลิตสินค้านั้นๆ


สร้างเรื่องเล่าเฉพาะถิ่น


จุดเด่นของดาหลา คือความเป็นต้นไม้เฉพาะถิ่นจึงมีเรื่องราวที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างจุดขายที่แตกต่างจากเส้นใยอื่นได้ ในแต่ละส่วนของต้นจะให้เส้นใยที่มีลักษณะแตกต่างกันและความที่เป็นพืชตระกูลเดียวกับขิง จึงมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด


“ขณะนี้มีแผนที่จะวิจัยเพิ่มเติมว่า เส้นใยดาหลาสามารถเก็บรักษาได้นานแค่ไหน และระหว่างการเก็บรักษามีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ เบื้องต้นรู้ว่ามีสารสำคัญอะไรบ้างแล้ว แต่จะเป็นการศึกษาเชิงลึกว่า เส้นใยดังกล่าวมีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์หรือไม่ กลไกการทำงานเป็นอย่างไร หากเทียบกับเส้นใยอื่น เช่น ปอ ไผ่ นอกจากนี้ในส่วนสารสกัดเหลือใช้ที่ออกจากลำต้นก็กำลังศึกษาหาวิธีนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ ปุ๋ย หรือสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ครบทุกส่วน”


อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญของการต่อยอดงานวิจัยคือ ตลาดที่รับซื้อ เพราะถึงแม้งานวิจัยดีแค่ไหน สามารถส่งเสริมเกษตรกรทำได้ แต่ถ้าหาตลาดให้ไม่ได้ก็จบ ฉะนั้น ต้องมองว่าใครจะมารับซื้อ ซึ่งต้องเป็นบริษัทเอกชนเข้าบูรณาการร่วมกับนักวิจัยและเกษตรกร
“เพราะเป้าหมายคือการทำให้เกษตรกรมีรายได้ อยู่ดีกินดี สะท้อนภาพรวมของประเทศด้วย เนื่องจากทางใต้เกษตรกรมีทางเลือกน้อยเพราะมีพืชที่ไม่หลากหลาย ฉะนั้น ต้นดาหลา จึงเป็นทางเลือกใหม่” ดาริกากล่าว

Advertising

ข่าวล่าสุด