Idea

‘จัตุรัสวิทย์’ ปั้นฝันเมกเกอร์รุ่นเล็ก

20 ก.พ. 2560

สาลินีย์ ทับพิลา - เรื่อง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จัดสรรพื้นที่ในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์รุ่นจิ๋วในชื่อ Enjoy Maker Space อิงแนวคิดจาก New York Hall of Science แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

เมกเกอร์สเปซแห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์และอุปกรณ์ทั่วไป อาทิ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติกตลอดจนสิ่งที่หาได้รอบตัว เช่น ไม้ไอศกรีม และด้านบุคลากรพี่เลี้ยงที่จะนำจัดกิจกรรมลักษณะแฮนด์-ออน หรือการได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง โดยเปิดให้บริการฟรีในเวลา 11.00 -18.00 น.

เสริมแกร่งอนาคตของชาติ

“เด็กในยุคสมัยนี้สามารถเปลี่ยนโลกหากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาที่มีโอกาสได้คิดและพัฒนาโจทย์ออกมาเป็นชิ้นงาน จะกระตือรือร้นและสนใจทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน” อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ตอบโจทย์แนวคิดดังกล่าวด้วยการเปิดเมกเกอร์สเปซให้เยาวชนได้บูรณาการความรู้ด้านสะเต็มศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ออกมาในรูปผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างอิสระ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างนวัตกรรมให้ประเทศในอนาคต
Enjoy Maker Space ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน

อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเชฟรอน กล่าวว่า เยาวชนยังขาดพื้นที่แสดงออกทางความคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมเมกเกอร์ในไทย ซึ่งแนวคิดแบบเมกเกอร์นี้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ยกตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์จากเมกเกอร์รุ่นเยาว์ เช่น อุปกรณ์มัดถุงขยะแก้ปัญหาใช้ถุงไม่คุ้ม ผลงานของเมกเกอร์ระดับชั้นประถม ได้รับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์

ด.ช.สุภกิณห์ นามมนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เล่าว่า กว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนวัสดุหลากหลายชนิด เริ่มจากใช้ไม้แท่งยาวสองแท่งมีที่เกี่ยวตรงกลาง แต่แตกง่ายจึงเปลี่ยนเป็นสเตนเลสแต่ก็ค่อนข้างอันตราย เพราะมีส่วนปลายที่แหลมคม จึงเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และเพิ่มลูกเล่นให้ขอเกี่ยวด้านในสามารถปรับระดับได้สำหรับถุงทุกขนาด นอกจากนี้ปลายอีกด้านที่เหลือยังพัฒนาให้เป็นที่เปิดขวดอีกด้วย

โจทย์ท้าทายเมกเกอร์น้อย

ธนภรณ์ ก้องเสียง นักวิชาการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ความร่วมมือของหน่วยงานจากสหรัฐ มีทั้งการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งจัดอบรมพี่เลี้ยงที่ให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ

“การสนับสนุนรูปแบบในช่วงแรก ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐจะเน้น 2 ส่วนหลักคือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น คัตเตอร์ ไขควง เครื่องตัดเลเซอร์ และการคิดโจทย์ให้เด็กได้นำไปคิด วางแผนและทำออกมาตามโจทย์ ได้แก่ หุ่นยนต์มือหมุน หุ่นยนต์มีขา การใช้กระดาษลังสร้างสรรค์จินตนาการและการประดิษฐ์ข้อต่อ”

ทั้งนี้ จากการทดลองเปิดเมกเกอร์สเปซในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า เด็กจำนวนมากสนใจเข้ามาร่วมโดยกลับมาทำต่อทุกวันจนเสร็จ แถมยังชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้เชื่อได้ว่า ศักยภาพเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก

นักวิชาการ อพวช. กล่าวอีกว่า New York Hall of Science มีโปรแกรมจะจัดอบรมหลักสูตรแอดวานซ์ มุ่งเน้นให้เด็กสามารถสร้างโจทย์ได้เองและเหมาะกับบริบทของประเทศไทย ส่วนเด็กต่างจังหวัดอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะ อพวช.เตรียมสัญจรจัดกิจกรรมเมกเกอร์สเปซ ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย
 

Advertising

ข่าวล่าสุด