Design

‘ดูโอซีท’รักษ์โลกใส่ใจสูงวัย

17 ก.พ. 2560

สาลินีย์ ทับพิลา - เรื่อง

ดูโอซีท (Duo Seat) เก้าอี้นั่งอาบน้ำที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบออกไปล้างทำความสะอาดได้ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์สำหรับสังคมผู้สูงอายุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

ข้อมูลสำนักอนามัย กทม. ระบุจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้สามารถออกมาพบปะสังคม ช่วยเหลือสังคม หรือสามารถออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อของ หรือเดินเหินเองได้ประมาณ 92% ​

“กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเก้าอี้ดูโอซีท และเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต” วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

ปลอดภัยในห้องอาบน้ำ

ประสบการณ์ตรงของญาติที่ล้มในห้องน้ำ ทำให้วรีสาฉุกคิดว่า ผลจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุ ไม่เพียงอาการบาดเจ็บ ณ ตอนนั้น แต่อาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงที่ทำให้ต้องนอนติดเตียง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงชักชวนเพื่อนในภาควิชาการมาร่วมกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ

ทีมงานศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ที่เริ่มมีปัญหาการเดินและการทรงตัว มักย้ายลงไปนอนชั้นล่างของที่อาศัย ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ห้องน้ำขนาดเล็กซึ่งออกแบบไว้สำหรับรับแขก ไม่มีการแบ่งส่วนเปียก-ส่วนแห้ง ทำให้เสี่ยงต่อการลื่นล้ม อีกทั้งการอาบน้ำ-แต่งตัวเป็นกิจกรรมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวตามลำพัง

"ในการศึกษาเรายังพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักจะลื่นล้มในห้องน้ำ และครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า 1 ครั้ง จึงเป็นที่มาของการออกแบบเก้าอี้นั่งอาบน้ำ จุดเด่นอยู่ตรงการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนแห้งป้องกันลื่นขณะเปลี่ยนเสื้อผ้า” วรีสากล่าว

ดูโอซีท เป็นเก้าอี้พับติดผนังมีที่รองนั่ง 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นที่นั่งขณะอาบน้ำ หลังจากอาบน้ำเสร็จก็เปิดชั้นแรกออกจะเป็นที่นั่งแห้งสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้านในฝาที่นั่งชั้นแรกจะมีแผ่นยางสำหรับเปิดออกมาเป็นพื้นแห้งเพื่อป้องกันการลื่นล้ม โดยที่ด้านข้างมีช่องสำหรับใส่เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ทำให้สามารถหยิบเสื้อผ้าได้ง่าย โดยไม่ต้องลุกนั่งหลายครั้ง

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศคือ ผลงาน Stand by me รองเท้าสลิปเปอร์เพื่อผู้สูงอายุ ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มองโจทย์จากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมในบ้าน การเดินและอุปกรณ์ช่วยเดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจขณะเดิน

รักษ์โลกผ่านงานออกแบบ

ทั้งนี้ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีนี้มีผลงานเข้าประกวดใน 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 144 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทประหยัดพลังงาน12 ผลงาน, ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 86 ผลงาน, ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต 27 ผลงานและ ประเภทสำหรับสังคมผู้สูงอายุ19 ผลงาน

วารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ กล่าวว่า กระแสธุรกิจสีเขียวได้รับความสนใจเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี จนมีคำกล่าวที่ว่า Green Design ไม่ได้เป็นแค่แฟชั่น ไม่ได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป แต่กำลังจะกลายเป็น Green Business ที่จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์โลก

"เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นบันไดให้กับทุกผลงานที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล มีการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

Advertising

ข่าวล่าสุด