Idea

เครื่องกำจัดหญ้า สิ่งประดิษฐ์จากท้องนา

6 ก.พ. 2560

สาลินีย์ ทับพิลา - เรื่อง 

ชาวนาไทยรุ่นใหม่คิดแก้ปัญหาในท้องนาด้วยเทคโนโลยีแทนพึ่งพาสารเคมี อาศัยการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตพัฒนา “เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ/หญ้าใต้น้ำ” เพิ่มโอกาสความสำเร็จให้นาอินทรีย์ เดินหน้าจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว การันตีผลงานด้วยรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2536 โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการเกษตร ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ให้สังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่เอื้อต่อการใช้งานด้านการเกษตรของไทย

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเข้าประกวดเป็นประจำทุกปี สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนไทยมีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรในท้องนา

กว่า 2 ปีที่ “ชำนาญ ด้วงโสน” ประสบภาวะขาดทุนจากการทำนาข้าวอินทรีย์ ด้วยปัญหาหลักคือ หญ้าใต้น้ำที่ไม่สามารถใช้สารเคมีกำจัด จึงมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าต้นข้าว ส่งผลให้ต้นข้าวถูกบังและไม่ได้รับแสง เกิดอาการแคระแกร็น และหากหญ้าโตมากจนออกดอกและตายไปก็จะล้มทับต้นข้าว สร้างความเสียหายมากขึ้น

เดิมเขาแก้ปัญหาด้วยการควบคุมหญ้าด้วยน้ำ โดยใช้น้ำทำให้หน้าดินไม่แห้ง หญ้าขึ้นยาก แต่ก็มาเจอหญ้าประเภทที่ขึ้นใต้น้ำได้ดี จึงใช้เครื่องปั่นหญ้าแบบคนเข็น แต่ก็พบปัญหาคือ ต้องจ้างแรงงานซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากทำ เพราะเหนื่อยมาก อีกทั้งต้องทำทีละแปลง ในขณะที่นาข้าวมีกว่า 5-6 ไร่

ปลายปี 2558 ชำนาญเริ่มศึกษาหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อนพบเครื่องปั่นหญ้าของญี่ปุ่น จึงประยุกต์ใช้งานในช่วงแรกโดยให้ช่างทำรถไถมาสร้าง ใช้วัสดุเป็นโลหะ ทำให้รถมีน้ำหนักมาก ใช้งานไม่ได้เลย จึงปรับแบบเปลี่ยนวัสดุพร้อมเทคนิคการตัดเลเซอร์

“การพัฒนามาถึงรุ่นที่ 3 ใช้สเตนเลส ทำให้น้ำหนักเบาดังใจ เพิ่มลูกฟักที่ช่วยฟื้นหน้าดินให้มากขึ้น แต่ด้วยเป็นงานทำมือจึงไม่เสถียร ก่อนขยับเป็นเวอร์ชั่น 4 ที่ใช้โรงงานทำขึ้นด้วยสเตนเลสตัดด้วยเลเซอร์ มีการออกแบบไล่น้ำหนักทำให้การทำงานของเครื่องดีขึ้น”
เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำเป็นเครื่องจักรกลที่ช่วยกำจัดวัชพืชระหว่างแถวต้นกล้า ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะขนาด 3-4 แรงม้า ออกแบบล้อหน้าให้ใหญ่เพื่อสะดวกในการขับเคลื่อนในแปลงนา พร้อมลูกฟักหรือลูกกลิ้งกดทับต้นวัชพืชในน้ำ สามารถทำงานพร้อมกัน 6 ร่อง

นาอินทรีย์ไม่มีหวั่น

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้ใช้งานเครื่องกำจัดหญ้ามากว่า 6 เดือนแล้ว พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้มากโดยสามารถทำงานได้ทั้งในนาเลนและนาตม ลดการใช้แรงงานคนและเวลา อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของสิ่งประดิษฐ์นี้คือ เหมาะกับนาอินทรีย์มากกว่านาสารเคมี และใช้ได้กับนาแบบปักดำโดยใช้เครื่องเท่านั้น

“ต้นทุนการพัฒนาอยู่ที่ราว 4 หมื่นบาทต่อเครื่อง ถือว่ายังสูงสำหรับเกษตรกร และข้อจำกัดเบื้องต้นทำให้การต่อยอดเชิงพาณิชย์ยังต้องรอดูความต้องการจากตลาดก่อน แต่ผมได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วและยังคงจะพัฒนาต่อไป” ชำนาญกล่าวและว่า สำหรับการต่อยอดจะมุ่งพัฒนาอุปกรณ์เสริมโดยใช้เป็นโซ่แทนลูกฟัก

ด้วยไอเดียที่ว่า วิธีกำจัดหญ้าที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องรอให้โต การใช้โซ่ลากกับผิวดินหลังหว่านดำ 4-6 วัน จะทำให้น้ำขุ่น หญ้าไม่ชอบ และหน้าดินเปลี่ยน รากหญ้าหลุดออกมาได้ง่าย ลดการเกิดและเติบโตของหญ้าได้มาก โดยเฉพาะหญ้าที่สูงไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ทั้งนี้ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 กำหนดหัวข้อการประกวดคือ “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมดเขตส่งผลงาน 2 มี.ค.นี้ เปิดกว้างให้กับผลงานจากนักประดิษฐ์ไทยที่มีความสามารถทุกท่าน ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ

Advertising

ข่าวล่าสุด