Innovation

ก.วิทย์ เชิญร่วมงานมหกรรมวิทย์-เทคโนโลยีแห่งชาติปี 55

10 ส.ค. 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แถลง พร้อมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555 (National Science and Technology Fair 2012) ภายใต้แนวคิด ‘จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์’ บนพื้นที่ 42,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคมนี้ 

 

ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศ และแถบภูมิภาคเอเชีย

 

การจัดแสดงปีนี้เน้นนำเสนอผลงานความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร 7 กระทรวง 10 ประเทศ มากกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำจัดแสดงผลงานร่วม

 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศมากกว่า 17 หน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าและเทคโนโลยี ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ ออสเตรเลียและแคนาดา 

 

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นความสนใจแก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่ต้องเติบโตและเป็นแรงสำคัญของประเทศในวันข้างหน้า รวมถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก

 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ว่า ภายในงานมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลากหลายโซน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทุกคน

 

ตั้งแต่นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น  การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมการนำเอาเทคโนโลยีและมัลติมีเดียใหม่ๆ มาใช้ในการจัดแสดง เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านสื่อ Interactive กับนิทรรศการรูปแบบ 4D Simulator เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ มีการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการให้ทันสมัยขึ้น เพิ่มกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยได้ร่วมสนุกและทดลอง โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมเด่นๆ ที่ไม่ควรพลาด อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion) เสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ภายใต้บรรยากาศใต้ท้องเรือโบราณใน “นาวาวิทยาศาสตร์” ด้วยรูปแบบพาโนรามา เธียเตอร์  (Panorama Theater) 

 

ทั้งยังมีการนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ผ่านภาพเสมือนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เด่นๆ บนกำแพงภาพกราฟฟิคขนาดใหญ่ (Graphic Wall) และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และพระบรมวงศานุวงศ์  

 

ดร.ปลอดประสพ กล่าวต่อว่า นิทรรศการหลักจะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต  อาทิ รู้ทันพิบัติภัย  สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ The Bus 4D Simulator ที่สามารถสัมผัสภาพ รส กลิ่น เสียง และความรู้สึกตื่นเต้น ลุ้นระทึกแบบลืมไม่ลงตลอดเส้นทางต่างๆ เพื่อเข้าใจ รู้เท่าทันธรรมชาติและเตรียมพร้อมป้องกันตัวจากภัยพิบัติได้อย่างชาญฉลาด

 

ทำความรุ้จักโลกและเอกภพ พร้อมไขข้อกังขาทุกความเชื่อในปี 2012 ด้วยข้อมูลจาก NASA ทุกประเด็นต่อประเด็น พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับสภาพไร้น้ำหนักกับเครื่องเล่นพิเศษ Free Fall ชิ้นเดียวในเมืองไทย 

 

คณิตศาสตร์ ดินแดนแห่งความสนุกกับความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่รอบตัวเรา และกิจกรรม Walk Rally ถอดรหัสลับกู้พิบัติภัยชิงรางวัล การจัดการน้ำ เรียนรู้เทคโนโลยีในการติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศไทย พร้อม Contour Bangkok  แผนที่แสดงพื้นที่สูง-ต่ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อศึกษากรณีเกิดน้ำท่วมแต่ละพื้นที่จะอยู่ในระดับใด  

 

สำหรับกิจกรรมเพื่อเยาวชน ก็มีให้เลือกหลากหลายอาทิ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์ ลานกิจกรรมประกวดแข่งขัน ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์    นิทรรศการต่างประเทศ เช่น วิทยาการในโลกมุสลิม พลังงานทดแทนสำหรับปัจจุบันและอนาคต งานวิจัยการปลูกต้นอ้อยสายพันธุ์ใหม่  เป็นต้น

 

ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กล่าวว่า อพวช.พร้อมให้บริหารในทุกๆ ด้านตั้งแต่ความพร้อมของสถานที่และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบจราจรภายในสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล การต้อนรับและจัดคิวลำดับชมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน เยาวชน และผู้เข้าเยี่ยมชมงานที่มาเป็นหมู่คณะ

 

โดยเฉพาะในปีนี้ ทาง อพวช. ได้ดำเนินการด้านการตลาดล่วงหน้าโดยการเชิญไปยังโรงเรียนต่างๆ กว่า 40,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และขณะนี้มียอดจองเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ แล้วประมาณ 400,000 คน และคาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน นั่นแสดงถึงผลสำเร็จในการจัดงานที่ผ่านมาเป็นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้เข้าชมงาน 

 

รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และทุกหน่วยงานพร้อมแล้ว ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดแสดงแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะการที่จะกระตุ้นและสร้างบันดาลใจแก่เยาวชนไทย ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  

 

ทั้งนี้  เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ที่ไบเทค บางนา

 

สำหรับโรงเรียนที่มาเป็นหมู่คณะ อพวช. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จอดรถในช่วงการจัดงานจากทาง MEGA Bangna ให้พื้นที่จอดรถ 200 คัน ในวัน จันทร์-ศุกร์ และ 56 คัน ในวัน เสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันที่ 22 สค.) พร้อมจัด shuttle bus ที่เป็น routing ปกติของ MEGA จำนวน 4 คัน ให้มีจุดรับ-ส่งคนที่ไบเทคด้วย (เริ่มเวลา 9.00 – 20.00 น. ในทุกๆ ชม. จะมี 1 คัน)   

 

นอกจากนี้ยังสามารถพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของงาน เก้า จิรายุ และมาร์กี้ ราศรี  ได้ภายในงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2012  หรือ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ข่าวล่าสุด