Innovation

อพวช. ยกคาราวานวิทยาศาสตร์ ทัวร์ทั่วไทย

19 พ.ค. 2555

 อพวช. ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ส่งเสริมเยาวชนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย ตลอดปี 2555 นี้

 

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้กับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลางแล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อนำนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปให้เยาวชนตามต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ รับประสบการณ์แปลกใหม่ เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนาน 

 

สำหรับกิจกรรมที่ยกขบวนมาเปิดโลกการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด “PUZZLING THING” จำนวนกว่า 60 ชิ้น และกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สุดหรรษา” อาทิ ไก่กะต๊าก, จรวดพลังลม, เกม Sudoku, เกมต่อไพ่, เกมเชือก, หลุมหลอกตา ฯลฯ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับโดมดูดาว ที่บอกเล่าเรื่องดวงดาว กลุ่มดาวต่าง ๆ  และเพิ่มเติมความสนุกสนานไปกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุด “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ห้องทดลองเคลื่อนที่ ชุด “สมดุลหรรษา”, และ “เคมีในบ้าน” 

 

พร้อมกันนั้นยังมีการจัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เครื่องบินจากกระดาษเพียงแผ่นเดียว แล้วทดลองร่อนในอากาศให้ได้นานที่สุด เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกลศาสตร์การเคลื่อนที่ ฝึกจินตนาการทางศิลปะ และสมาธิ  นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ หลักสูตร “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ” ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้เยาวชนและผู้สนใจสามารถมาร่วมเรียนรู้และสนุกได้ ฟรี! ตลอดทั้งวัน

 

โดยในปีงบประมาณ 2555 นี้ อพวช. คาดหวังว่าจะสามารถนำคาราวานวิทยาศาสตร์ออกไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับความเพลิดเพลินให้กับเยาวชนทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด ซึ่งในระยะแรก ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา อพวช. เดินทางไปจัดคาราวานวิทยาศาสตร์มาแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งในระยะที่สองนี้ อพวช. ได้มีกำหนดการจัดคาราวานเพิ่มเติมในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ภาคเหนือ

5 - 8 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

12 - 15 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

19 - 22 มิถุนายน 2555  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

26 - 29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3 – 6 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ภาคกลาง

10 - 13  กรกฎาคม 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

17 – 20 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาคใต้

24 - 27 กรกฎาคม 2555  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 1829

ข่าวล่าสุด